Công ty thiết bị và công nghệ cao (INTESO) với định hướng phát triển theo mô hình Công nghệ – Sản phẩm – Dịch vụ: Lấy công nghệ cao làm cốt lõi để tạo ra các sản phẩm mới mang tính đón đầu có giá trị cao và phù hợp nhất với nhu cầu thị trường, từ đó cung cấp các dịch vụ tương ứng.

INTESO là công ty hàng đầu Việt nam trong các lĩnh vực cung cấp các sản phẩm công nghệ cao và tích hợp hệ thống công nghệ cho cho các khách hàng tại thị thị trường Việt Nam, Lào và Campuchia. INTESO đã và đang có những bước tiến vững chắc và khẳng định được vị thế của mình trong các mối quan hệ hợp tác lâu dài đối với các đối tác và các khách hàng trong và ngoài nước.

Comments are closed.