Tầm nhìn: “Trở thành công ty phân phối sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất hàng đầu tại Việt Nam trong đó lấy sản phẩm công nghệ thông tin và viễn thông, năng lượng làm chủ lực ,hướng tới sự phát triển bền vững”.

- Sứ mệnh: “Chúng tôi luôn lấy sáng tạo là sức sống , lấy thích ứng nhanh làm sức mạnh cạnh tranh , không ngừng phấn đấu chuyển giao những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao với giá hợp lý để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của khách hàng”.